Elementin sıra nömrəsi və adı

Kəşf edən alim və kəşf ili

Ərimə və Qaynama temperaturu (C)

Nisbi atom çəkisi

Sıxlıq (q/ml,qaz q/L)

Elementin izotoplarının sayı

Elektronların səviyyələrə paylanması 

Son orbital

Metal Qeyrimetal Təsirsiz qaz Amforter   bərk maye qaz süni