Dövri sistem cədvəli
Dövri qanun
Atom
Elementlərin yer qabığında yayılması
 
    Qeyri-üzvi kimya kimyanın qeyri üzvi maddələrdən bəhs edən bölməsidir. Bu bölmədə qeyri-üzvi maddələrin təbiətdə tapılması, xüsusiyyətləri, kimyəvi xassələri, alınma üsulları, tətbiqi və əhəmiyyəti öyrənilir.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png