Minimum enerji prinsipinə görə atomda elektronlar maksimal davamlılığa müvafiq gələn ən aşağı energetik səviyyələri tutmağa çalışır.
    Bununla əlaqədar olaraq, energetik səviyyələrin elektronlarla tamamlanması K→L→M→N→O→P→Q, müəyyən bir energetik səviyyə hüdudunda yarımsəviyyələrin elektronlarla tamamlanması isə s→p→d→f ardıcıllığı üzrə getməlidir.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png