Atomda energetik səviyyələrin elektronlarla tamamlanması aşağıdakı prinsip və qaydalar üzrə baş verir:
    Pauli prinsipi
    Hund qaydası
    Minimum enerji prinsipi
    Kleçkovski qaydası
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png