İki mürəkkəb maddənin tərkib hissələrini dəyişərək yeni maddələr əmələ gətirməsi ilə gedən reaksiyalara dəyişmə (mübadilə) reaksiyaları deyilir.
    AB + CD → AD + CB
    Dəyişmə reaksiyalarının əksəriyyəti atomların oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməməsi ilə gedir.
    ZnO + H2SO4 → Zn2SO4 + H2O
    AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
    3NaOH + CrCl3 → 3NaCl + Cr(OH)3
    Dəyişmə reaksiyalarının xüsusi halı neytrallaşma reaksiyalarıdır.
   
   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png