İki və ya daha çox maddədən bir mürəkkəb maddənin əmələ gəlməsi ilə gedən reaksiyalara birləşmə reaksiyaları deyilir:
    2Fe + 3Cl2 2FeCl3
    CaO + SiO2 CaSiO3
    4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3
    Mürəkkəb maddələr arasında gedən birləşmə reaksiyalarından fərqli olaraq bəsit maddələrin bir-biri ilə və ya bəsit maddələrin mürəkkəb maddələrlə daxil olduğu birləşmə reaksiyaları oksidləşmə-reduksiya tipli olur.
    Kristalhidratların mələ gəlməsi də birləşmə reaksiyalarına aid edilə bilər:
    CuSO4 + 5 H2O CuSO4 5 H2O
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png