Reaksiyaya daxil olan və alınan maddələrin aqreqat halına görə reaksiyaları fərqləndirirlər.
    Qazlar arasında gedən reaksiyalar:
    H2(q) + Cl2(q) → 2HCl(q)
 
    Məhlullar arasında gedən reaksiyalar:
    NaOH(məh) + HCl(məh) → NaCl(məh) + H2O(m)
 
    Bərk maddələr arasında gedən reaksiyalar:
    CaO(b) + SiO2(b) → CaSiO3(b)
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png