Molekul molekulyar quruluşlu maddənin kimyəvi xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəcikdir. Molekul anlayışı çox geniş işlənsə də, bütün maddələrə tətbiq oluna bilmir və bəzi hallarda ziddiyyət yaradır. Belə ki, təsirsiz qazların ən kiçik hissəciyi onun bir atomu olduğu halda, bu atoma təsirsiz qazın molekulu kimi də baxılır.
    Atom kimyəvi elementin bütün xassələrini özündə saxlayan ən kiçik hissəcikdir. Atom bütün maddələrin ilkin materialıdır. Atom kimyəvi yolla bölünmür. Atom kütləsinə, ölçüsünə və xassələrinə görə xarakterizə olunur.
    Atom nüvə elektronlardan təşkil olunmuşdur. Atom nüvəsi müsbət elektronları isə mənfi yükə malikdir. Hər bir atomda bu yüklərin qiymətləri bərabar olduğu üçün atom yüksüzdür.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png