Maddənin bir molunun qramlarla ifadə olunmuş kütləsinə molyar kütlə deyilir. Molyar kütlə Avoqadro ədədinə bərabər sayda hissəciklərin kütlələri cəmidir. Maddənin molyar kütləsi ədədi qiymətcə onun nisbi atom və ya nisbi molekul kütləsinə bərabərdir.
    Maddənin molyar kütləsi həmin maddənin kütləsinin maddə miqdarına olan nisbətinə bərabərdir:
    M=m/ν
    Maddənin molyar kütləsi onun nisbi molekul kütləsinini Avoqadro ədədinə hasilinə bərabərdir:
    M=Mr*NA
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png