Biokimya molekulyar səviyyədə həyatı və yenilənmə, böyümə və tənəffüs kimi həyatla əlaqəli prosesləri tədqiq edir.
   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png