Rəşad Həsənov


K İ M Y A   D Ə R S L İ Y İ

Bu dərslik Kimya elminin böyük oxuyucu kütləsinə

çatdırılması üçün hazırlanmışdır. Dərslik bir sıra orta

və ali məktəb dərslikləri əsasında hazırlanmışdır.

Dərslikdən abituriyentlər, orta məktəb şagirdləri, müəllimləri,

ali məktəb tələbələri istifadə edə bilərlər.

Bu elektron dərsliyin ilk variantıdır. Növbəti variantların

hazırlanması istisna deyildir. Dərslikdən istifadə ödənişsizdir.


Müəllif hüquqları © Rəşad Həsənov - 2010